MENU
covid19
 
HINDI PA TAPOS ANG COVID-19
 
20 sa loob ng dalawang linggo ang naitalang kaso na namatay sa COVID-19 mula Nobyembre 1- 16, 2022 sa Zamboanga City Medical Center.
Hindi parin natatapos ang ating hamon laban sa COVID-19, kung kaya't nararapat na patuloy nating isapuso ang BIDA Behaviors saan at kailan man.
 
Tandaan ang BIDA:
 
B-Best fitted mask
I-Isolate if with symptoms
D-Double protection (booster vaccination)
A-Airflow exchange (open windows)
BIDA ang may alam sa COVID-19!